inv.bg - Афилиейт програма

Категория на рекламодателя:

Услуги

Период за комисиони:

30

дни

Лийд комисиони:

4 лева

Присъединете се към нашата афилиейт програма и печелете пари!

inv.bg е създадена през 2008 година, като една от първите компании, предлагащи лесно и бързо издаване и изпращане на електронни фактури. 

Вече повече от 15 години се стараем да помагаме на нашите клиенти в автоматизирането на процесите, свързани с фактурирането. Постарали сме се максимално да улесним ежедневната им работа по издаването на документи, изпращането, проследяване на приемането и плащането им. При добре направени настройки дори не е необходимо да има ръчна намеса.  

Други услуги, които нашите клиенти могат да използват, са: Каса, Склад, Банка, Разходни фактури, Импорт и експорт на документи, Гаранционни карти, Приемо-предавателни протоколи и т.н. 

За удобство на онлайн магазините предлагаме интеграция чрез API, за да автоматизират процеса си по издаването и изпращането на фактури.  

Плащайки за нашите услуги, клиентите ни не просто облекчават ежедневната си работа, пестят от хартия и допълнителна работна ръка, но и помагат за спасяването на дърветата от изсичане.