Комисиона на стойност @money BGN беше регистрирана в гр./с. @city.